Resultaten:
Geen resultaat gevonden ...

Spelregels


Meldingen van verkeerd geparkeerd auto's, troep naast de container of andere minder acute maar goed bedoelde berichten leiden snel tot irritatie en hierdoor snelle afname van het aantal bewoners in de Whatsapp groep. Het is daarom belangrijk om de volgende spelregels in acht te nemen indien u deel neemt aan een de Buurt Whatsapp.


De animo bij wijkbewoners uit ’s-Gravenland en Capelle West om mee te doen aan de Whats App Buurt Preventie is hoog. Omdat er niet meer dan 256 personen kunnen deelnemen in 1 groep en er alleen berichten op moeten komen die met wijkveiligheid te maken hebben is het nodig goede afspraken te maken. 


Een beheerder is verantwoordelijk voor de groep. Er wordt een bestand gemaakt van deelnemers. De deelnemers krijgen een mail met de spelregels die hieronder zijn weergegeven.


1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar en zijn in het bezit van een smartphone

2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in het aangegeven gebied

3. Whats App is een burgerinitiatief De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.

4. Gebruik Whats App volgens de SAAR afkorting

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112
  • A – App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  • R = Reageer door bijv. naar buiten te gaan en contact te maken

De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen, zonder risico’s. Maak bijv. een praatje met de persoon. Laat door middel van een Whats App bericht weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen aan 112 meldingen!


5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren e.d.

6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

7. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijk en van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, lengte, gezicht, huidskleur kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merkt, het type en het kenteken.

8. Gebruik de Whats App groep alleen waarvoor deze bedoeld is en niet voor onderlinge contacten/privé-berichten.

9. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep.

10. In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslissen de leden van de beheersgroep in samenspraak met de politie. persoon.